04-8412196   


עיצוב משרדי עיריית הרצליה

משרדי עיריית הרצליה

לובי משרדי עיריית הרצליה

עיצוב אולם מליאה בעיריית הרצליה